5. jaanuar 2010

Eesti väärtpaberiturg aastal 2009

Nasdaq Tallinna Börs

Pilt:guim.co.uk

NASDAQ Tallinna Börs sölmis möödunud aastal hulgaliselt börsitehinguid!

Börsil sõlmiti aasta jooksul 84 757 väärtpaberitehingut, kogukäibega 266,6 mln eurot. Kui käive oli viimaste aastate nõrgim, siis tehingute arvu poolest tehti börsil viimase kümnendi paremuselt teine tulemus. Kahanenud päevakäibed ja tehingute kõrge koguarv viisid ka keskmise tehingumahu alla 3 200 euro.

Eesti Väärtpaberikeskuse andmetel on börsiinvestorite koguarv möödunud aasta jooksul olnud stabiilne. Tallinna börsil noteeritud väärtpabereid on rohkem kui 22 000 väärtpaberikontol, Riia ja Vilniuse börsil noteeritud väärtpabereid omavate kontode arv tõusis aasta jooksul 21%.

Enamikul börsiettevõtetest on investorite arv aasta jooksul kasvanud. Enim aktsionäre on juurde võitnud Arco Vara (+39%), Merko Ehitus (+36%), Viisnurk (+23%) ja Baltika (+20%). Börsiinvestorite päritoluriikide hulgas tõusis möödunud aastal tugevalt Rootsi investorite osakaal (26,5%-lt 47,8%-le), olles seotud peamiselt TeliaSonera ülevõtmispakkumisega ning Eesti Telekomi aktsiate väärtuse tugeva kasvuga teiste börsiettevõtete taustal. Eesti investorite osakaal langes 49,2%-lt 34,0%-le.

Eesti Väärtpaberikeskuse möödunud aastat mõjutas enim kogumispensioni II sambaga seonduv. Nii algasid vanaduspensioniikka jõudnutele veebruaris kogumispensioni väljamaksed. Käesoleval aastal on õigus väljamaksetele 13 560 inimesel, avaldusi väljamakseteks on esitatud 6 169.

Riigipoolne otsus peatada omapoolsed sissemaksed kogumispensioni II sambasse tõstis märgatavalt inimeste huvi oma investeeringute vastu. Aktiivne pensionifondide vahetamine (60 770 inimest) ja maksete suunamine teise fondi oli märk inimeste teadlikkuse tõusust ja soovist oma investeeringuid ise kontrollida. Pensioni II samba sissemakseid otsustas käesoleval aastal iseseisvalt jätkata üle 220 000 inimese. SEB, Nordea ja Swedbank täiendasid möödunud aasta sügisest investorite valikuvõimalusi ka uute, agressiivse strateegia, pensionifondidega.

Pensionifondide indeksite hinnaliikumist iseloomustas möödunud aastal stabiilne kasv, kogumispensioni üldindeks (EPI) tõusis 14,8%. Samuti kasvasid aastaga kogumispensioni fondide mahud 27,8% võrra. Täiendava kogumispensioni fondide maht tõusis võrreldes eelmise aastaga 37,3%.

NASDAQ OMX Tallinna börsi indeksi liikumine oli aasta kokkuvõttes positiivne, tõustes 47.2%. Kaheteistkümne Eesti börsiettevõtte aktsiahinnad tõusid aasta jooksul, neist üheksa 50% võrra või rohkem. Börsiettevõtete turuväärtuseks kujunes aasta lõpuks 1,85 miljardit eurot.

Möödunud aastal lahkus börsilt kaks ettevõtet – AS Starman märtsis ja AS Luterma (endine AS Kalev) septembris. Septembri keskel liikusid AS Järvevana aktsiad börsi põhinimekirjast lisanimekirja. Aasta I kvartalis lunastati börsilt kaks võlakirja – Tallinna Sadam ja BIGBANK. Käesoleva aasta alguses on oodata ka AS Eesti Telekom börsilt lahkumist. Hetkel saab Tallinna börsil kaubelda 16 ettevõtte aktsiatega ja 2 ettevõtte võlakirjadega.

Möödunud aastal täiendasid NASDAQ OMX Tallinna börsi liikmete nimekirja AS DnB NORD Banka (Lätist) ja Swedbank AS (Lätist). Novembris lõpetati Bankas SNORAS AB liikmestaatus ning nende asemel jääb Balti börsidel kauplema Bankas „Finasta“ AB.

Möödunud aastal liitus Eesti Väärtpaberikeskus TARGET2 arveldussüsteemiga. Kuna ligi 70% börsivälistest makse vastu tehingutest sisestatakse eurodes, siis liitumise tulemusena on võimalik tehingute arveldus Eesti kroonides - eurodes väljendatud rahalised kohustused teisendatakse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel. Käesolevast aastast pakub Väärtpaberikeskus võimalust teostada arveldusi ka eurodes, pakkudes esmalt reaalajas brutoarveldust.

 

Related News: