14. oktoober 2009

Ettevõtlusnädalal osales üle Eesti enam kui 13 000 inimest

Ettevõtlusnädal 2009

Pilt:eas.ee

Vajadus ettevõtlusteadmiste järele on väga suur – Ettevõtlusnädalal käis teadmisi omandamas ainuüksi neljas suuremas linnas kokku rohkem kui 13000 inimest, lisaks huvilised maakondades.

Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatava ettevõtlusnädala raames toimus Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas rohkem kui 160 seminari, koolitust, foorumit, viktoriini, ettevõtete külastust jm üritust. Tartu, Pärnus ja Narvas kestsid ettevõtlusnädala üritused esmaspäevast reedeni, Tallinnas olid tegevused kontsentreeritud kolmapäevale ja neljapäevale.

Tallinna ettevõtluspäeval toimunud üritusel osales kokku 4000 inimest. 

Seminaridel osales ligikaudu 2500 inimest, viissada osavõtjat oli ka päev varem toimunud noortekonverentsil. Seminaridel tutvustasid ettevõtjad kasutusele võetud innovatiivseid lahendusi, käsitleti maksu- ja tollikorraldusega ning patendindusega seotud uuendusi, õpiti, kuidas saada statistika abil edukaks ettevõtjaks, räägiti kulusäästlikust mõtlemisest, ettevõtte ressursside planeerimisest, kliendile orienteeritud ettevõttest, väliskaubanduse rahastamisest jms. Tuntuim välisesineja oli rahvusvaheliselt tunnustatud strateegiakonsultant Graeme Codrington.

Aktiivne oli osavõtt laste- ja noorteüritustest: Junior Achievementi Arengufondi korraldatud üritustel osales kokku ligi pooltuhat noort ning populaarseks osutusid ka Tallinna Spordi- ja Noorsooameti korraldatud ekskursioonid.

Rohkesti huvilisi kogus teabemess „Ettevõtja Eesti 2009, kus asjatundjad jagasid praktilisi nõuandeid ettevõtlustoetustest.

Tartu Ettevõtlusnädalal oli tänavu osalejaid kokku 2812. Tartus on aasta-aastalt on üha aktiivsemaks muutunud noorte sihtrühm. „ Loodetavasti on juba lähitulevikus õpilas- ja tudengifirmade asutamine mitte enam niivõrd erandiks kuivõrd reegliks noorte seas, „ ütles Tartu Linnavalitsuse Ettevõtluse osakonna peaspetsialist Kaili Ojamets. Tema sõnul olid Tartus kõige oodatumad seminarid, mis keskendusid turunduse ja müügi teemadele.

Ka Pärnumaal oli huvi koolituste ja seminaride vastu väga suur. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandi Kadri Riitsaare sõnul osales Pärnus toimunud üritustel ple 1300 inimese. Põnevaimaks kujunes 8. oktoobril Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis toimunud rahvusvaheline konverents "Ettevõtluse laiendamine Läänemere piirkonnas".

Narvas oli kõige rahvarohkem üritus õpilasfirmade laat, kus käis koguni 4000 külastajat. Seminaridel „Innovaatika praktikas ja "Mida on vaja teada projekti ettevalmistamisel? Projektide koostamise alused” oli huvilisi koguni nii palju, et tuli panna lisakohti. Rohkem kui 200 inimest käis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vanemspetsialisti Valentina Arensoni sõnul ka käsitöönäitusel.

Ettevõtlusnädal 2009 toimus juba kuuendat korda. Seekordse ettevõtlusnädala peateema oli innovatsioon ehk uute ideede ellurakendamine.