11. november 2008

Eurotoetused aitavad ettevõtetel toetada soolist võrdõiguslikkust

Pilt:cbslocal.com

Sotsiaalminister Maret Maripuu kinnitas oktoobri alguses programmi, millega toetatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes soovivad arendada naistele ja meestele võrdseid võimalusi pakkuvat töökeskkonda.

Programmi eesmärk on suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, toetada naiste ja meeste võrdset kohtlemist ning tegevusi töö- ja pereelu ühendamiseks. Ettevõtteid ja organisatsioone toetatakse nõu, ekspertabi ja koolitustega.

Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viigi sõnul on Eesti probleemid tööturul struktuurset laadi. „Mehed ja naised suunduvad erinevatele elualadele ja inimestel on stereotüüpsed arusaamad neile sobivatest ametitest. See aga tekitab probleeme tööandjatele, kelle valik aheneb märkimisväärselt – näiteks koolidirektoritel on ikka väga keeruline kooli meessoost õpetajaid leida. Samas teevad Eesti naised ära lõviosa kõikidest kodutöödest, mis omakorda piirab nende võimalusi ennast tööalaselt teostada. Eriti puudutab see naisi, kelle lapsed veel väikesed,” ütles Viik. „Kõik need asjaolud takistavad arengut nii organisatsioonide tasandil kui ka inimeste endi elus,” lisas ta.

6. oktoobril 2008 kinnitati programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010”. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja seda viib ellu Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond. Programmi  eelarve maht on 5,8 miljonit krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondi osalus moodustab 4 930 000 miljonit krooni.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rakendamist perioodil 2007–2013 reguleerib Inimressursi arendamise rakenduskava. Rakenduskavas on määratletud toetatavad tegevusvaldkonnad ning toetuse eelarve.
Rakenduskavas on viis toetatavat sisutegevuste valdkonda ehk prioriteetset suunda: üks neist, Pikk ja kvaliteetne tööelu, on Sotsiaalministeeriumi hallata.

Prioriteetse suuna üks meede on  „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine”, mis kestab aastani 2013. Sellest rahastatakse programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008 – 2010” ning on plaanitud ka avatud taotlusvoorud. Esimene neist avatakse 2009. aastal. Selle maht on ligi neli miljoni krooni.
Kes saavad taotleda: rahalist tuge soolise võrdõiguslikkuse edendamise projektidele saavad taotleda nii avaliku kui erasektori ja kolmanda sektori organisatsioonid meetme avatud taotlusvoorudest.

Related News: