5. oktoober 2009

Internet on maailma meedia- ja meelelahutusäri mootoriks

Internet on kõikehaarav

Pilt:howstuffworks.com

PwC hinnangul langeb maailma meedia- ja meelelahutustööstuse kogukäive tänavu 2008. aastaga võrreldes 3,9% ning jõuab mullusele 1400 miljardi dollari tasemele alles 2011.a, tõustes seejärel 2013. aastaks 1600 miljardi dollarini

Tugevaima kasvuga valdkonnad on internetiteenus, internetireklaam ja videomängud, seevastu muusikatööstuse, ajalehtede kirjastamise ja äritrükiste segmendis ei jõua müügikäibed ka 5 aasta pärast mullusele tasemele.

PricewaterhouseCoopers’i globaalne uuring maailma meedia- ja meelelahutustööstuse väljavaadetest aastateks 2009-2013 ennustab käesolevaks aastaks müügikäibe vähenemist enamikes valdkondades. Tulud suurenevad vaid videomängude tootjatel (7,2%), interneti- (5,4%) ja televisiooniteenuse pakkujail (3,1%) ning filmitööstusel (1,1%). Enim vähenevad tulud äritrükiste sektoris (-11,7%), telereklaami alal (-11,4%) ning ajalehtedel (-10,2%).

Ka viie aasta perspektiivis oodatakse suurimat kasvu internetiteenuste (keskmiselt 9,2% aastas), internetireklaami (7,7%) ja videomängude (7,4%) alal. Tulud internetiühendustelt ületasid 2008. aastal esmakordselt trükiajakirjanduse müügikäibe ja reklaamitulud (vastavalt 215 ja 182 miljardit dollarit) ning on aastaks 2013 juba kaks korda suuremad (hinnanguliselt 334 ja 165 miljardit dollarit). 

Eeloleva viie aasta arenguid meedia- ja meelelahutusäris mõjutavad enim digitaalsed tehnoloogiad. Majandussurutis paneb nii ettevõtjaid kui tarbijaid kulude kokkuhoiu eesmärgil eelistama internetti, interneti domineerimine mõjutab tarbijakäitumist ja ootusi teenuste sisu, kvaliteedi ja kättesaadavuse osas, mis omakorda loob võimalusi tarbijate soove ja valikuid kasutada uut liiki reklaami- ja sisuteenuste pakkumiseks.

Uuringu koostajate hinnangul kujuneb eelnimetatud kolme suundumuse koosmõjul aastaks 2013 meedia ja meelelahutusärist suhteliselt killustunud ettevõtlussektor, kus ärimudelid ja -praktikad võivad tänasest oluliselt erineda ning on tõenäoliselt rohkem sihtgrupi- ja indiviidi-spetsiifilised. See, et globaalne reklaamikäive on 2013. aastal väiksem kui aastal 2008, ei pruugi tähendada, et ettevõtted reklaamivad end vähem, vaid et reklaam on tänu paremale suunatusele efektiivsem ja odavam.

Eva Jansen, AS-i PricewaterhouseCoopers juhtivaudiitor meedia valdkonnas kommenteeris: „Praegune olukord meedia- ja meelelahutusäris on äärmiselt põnev. Üks suur märksõna globaalselt on kindlasti digitaliseerumine. Lisaks numbritele on aga oodata ka olulist muutust selle valdkonna ettevõtete ärimudelites. 

Eva Jansen täiendas: „Vaadates konkreetsemalt näiteks reklaamituru arenguid võib öelda, et ettevõtjate järjest suurem vajadus efektiivsemalt suunata reklaami, esitab uusi väljakutseid meediaettevõtetele oma strateegiate kujundamisel - kuidas uutele vajadustele vastavaid ärimudeleid luua ning eelkõige kuidas nendelt investeeringutelt positiivset rahavoogu genereerida. Üldistatult võiks öelda, et praegu on suurte võimaluste aeg ning võidab see, kes oskab tabada muutuvat nõudlust paremini ja kiiremini ning suudab samas olla kuluefektiivne.“

Taustaks:

Tänavu ilmunud arvult kümnes PricewaterhouseCoopers’i ülemaailmne meedia- ja meelelahutusäri uuring Global entertainment and media outlook 2009-2013 tugineb tööstusharu 2008.a tulemustele 12 segmendis (Internetiteenused, internetireklaam, televisiooniteenused, telereklaam, raadioreklaam, muusikatööstus, filmitööstus, videomängud, ajakirjade, ajalehtede, äritrükiste ning raamatute kirjastamine) ja 48 riigis, koos prognoosidega eelolevaks viieks aastaks. Uuring on täismahus kättesaadav aadressil: www.pwc.com/outlook

Related News: