18. september 2013

Kiirlaene tarbivad peamiselt mehed vanuses 39-59 eluaastat

Pilt:http://flagpedia.net/

Finantsettevõttel Credit24 on olnud läbi 7 aastase tegevusaja kokku ligikaudu 90 000 klienti, millest üle poole on olnud mehed. Ligi veerandi on võtnud tarbimislaenu vähemalt viis korda.

Credit24 tegi oma tegevusajast statistilisi kokkuvõtteid, et saada paremat pilti oma klientidest. Rahvusliku võrdlusena toodi välja, et klientidest 80 protsenti on eestlased ja 20 venelased. Samuti selgus uuringust, et soolise võrdlusena on 58 protsenti mehed ja 42 naised. Põhiline vanuseline vahemik jäi 39-59 eluaastatesse, mis on koguni 39 protsenti. Järgmiseks vanuseklassiks oli 29-39, mis jääb 37 protsendi piiridesse. 24 protsenti ettevõtte klientidest olid 18-28 aastased inimesed.

Samuti uuriti kliendiküsitlust läbi viies, et milleks peamiselt laenu võetakse? Põhiliselt võeti laenu kodu remondiks (32,1%), igapäevaste kulutuste katteks (30,2%), tervishoiuteenuste kasutamiseks (24,5%) ja ringi reisimiseks (13,2%). Keskmine laenuvõtmise aeg on 144 päeva ning populaarseimaks laenusummaks on vahemikus 300-500 eurot (45%), kuni 300 eurot (29%) ja 10% on võtnud tarbimislaenu 700-1000 eurot. Kuna laenude väljastamine eeldab põhjalikku taustakontrolli, siis 77 protsenti väljastatud laenudest on läinud klientidele, kes on olnud klientideks juba üle ühe aasta. 23 protsenti on Credit24 portfellis neid, kes klientideks on olnud vähem kui aasta.

Credit24 uuris ka pakutavate teenuse kasutamise perioodi ning ettevõtte tegutsemisaja jooksul on enim kliente, kes on teenust tarbinud ühe aasta (41 500 inimest). Kuni kaks aastat olnud kliente on 33 000 inimest, kolme aastase staatusega kliente 33 000 inimest, nelja aastase staatusega 30 000, viie aastaseid 15 000 ning kuue aastaseid 5000. Möödunud aasta aprillist alates on võimalik erineva staatusega klientidel kasutada ka lisateenuseid nagu taotleda laenusumma suurendamist, võtta maksepuhkust, muuta laenu perioodi pikkust jne.  Lisateenuseid on kasutatud 31 protsenti registreeritud klientidest.

Allikas: kiirlaenuekspert.ee