5. märts 2013

Kiviõli suusakeskust külastas veebruaris üle 6000 inimese

Veebruari algul avatud Kiviõli suusakeskust külastas esimesel tegevuskuul üle 6000 inimese.

Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatud keskuse kaugemateks külastajateks olid suusaturistid Peterburist, Moskvast, Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist ja Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Suusakeskust haldava Kiviõli Seiklusturismi Keskuse juhatuse liikme Janek Maari sõnul on esimese tegevuskuuga saanud kinnitust, et uue, kvaliteetse suusakeskuse vastu on suur huvi nii Eestis kui lähiriikides. “Eriti suurt huvi on märgata Peterburi reisikorraldajate ja turismifirmade poolt, kellest paljude esindajad on tänaseks ka juba Kiviõlis kohal käinud. Kuna eestlaste osas moodustavad suusatajatest suure osa külastajad väljastpoolt Virumaad, siis on keskus ka oluline siseturismi maakonna turismialase kuvandi edendaja,” rääkis Maar.

Kiviõli Tuhamäe avamine mäesuusakeskusena inspireeris Kiviõli 1. Keskkooli kooliperet, kes hakkab esmakordselt Eestis õpetama kehalise kasvatuse tundides mäesuusatamist. Spordipealinn 2013 Ida-Virumaa raames korraldatud heategevuskampaania “Kiviõli lapsed mäele” käigus koguti kahe kuu jooksul lastele mäesuusavarustust, mis anti koolile üle 28. veebruaril Kiviõli Seiklusturismikeskuses.

Maar rääkis, et rahvusvahelisel tasemel suusa-, moto-, ratta-, seiklus- ja tervisespordikeskus tuleb käesoleva aasta juuli lõpuks valmis ehitada, sest siis lõpeb europrojekt teostamiseks lubatud maksimaalne aeg, 36 kuud. “Paraku on Kultuuriministeeriumil kui ühel projekti kaasfinantseerijal kavandatud 319558 euro asemel õnnestunud projekti finantseerida vähem kui pool summast, 150000 eurot. Ilma puuduva omafinantseeringuta pole aga võimalik projekti lõpetada. Selleks, et mitte kulutada arendustöödeks alles jäänud aega, peame ilmselt aprillis keskuse hoone ehituse mõneks kuuks peatama, et projekti rahastuseks lahendused leida. Projekti peatamine tähendab, et keskuses saab igapäevaseid teenuseid pakkuda aga europrojekti raames planeeritud ehitustegevusi ei tohi teostata,” selgitas Maar.

Tänaseks 12 aastat väldanud Kiviõli tuhamäest Läänemere regioonis ainulaadse spordi- ja seiklusturismi keskuse kujundamine maksab kokku ca 5,8 miljonit eurot. Lõplikult valmis keskuse aastaseks külastajate arvuks prognoositakse 80 000 sise- ja välisturisti, mis annab olulise tõuke nii Kiviõli piirkonna kui kogu Ida- ja Lääne-Virumaa arengule.