By: Andrei Samoldin

13. juuni 2013

Kuidas lõpetada sõprust?

sõprus

Pilt:wordpress.com

Mõned sõprussuhted on mõeldud kestma igavesti, teised natuke lühemat aega. Miks peaks keegi tahtma sõbraga suhteid lõpetada?

See kahjustab ametialaselt sinu usaldusväärsust või mainet töökohas. See kahjustab sinu isiklikku elu: sõpradel on sinu üle mõjuvõim, nii et sa ei suuda neile milleski keelduda, kuid see mõju kisub sind kõlbeliselt kahtlastesse olukordadesse. Inimene on põhimõtteliselt ebameeldiv. Vahest on aja jooksul toimunud muutused teinud teid üksteisega sobimatuks.

Kuidas ka poleks, tõsi on see, et mõned sõprussuhted veavad meid ühel või teisel moel põhja ning tuleb lõpetada, kuigi me parema meelega jätaks teise inimese enesehinnangu sealjuures purustamata. Heitkem kiire pilk sellekohastele nõuannetele ning mõelgem, kuidas neid täiustada ja õppida lõpetama sõprust nii, et see ei kahjustaks teist kummagi mainet.

 

Üldiste nõuannete vead

Suurem osa sõpruse lõpetamist käsitlevaid nõuandeid läheneb asjale üldiselt: soovitatakse kokku saada avalikus neutraalses kohas, kus pole liiga palju segavaid tegureid, ning laduda lagedale põhjused, miks sa enam ei taha selle isikuga seotud olla. See oleks mõistlik ja tasakaalukas tegevuskava. Seda nõuannet pakuvad oma lugejatele väga paljud veebilehed, aga kas sina oled kunagi selliselt talitanud või tead kedagi, kes oleks? Tõenäoliselt mitte. Kuigi selline asjade selgeks rääkimine on mõistlik, ei ole see kaugeltki praktiline.

Hea nõuanne peaks olema praktiline ja teostatav. Silmast silma rääkimine ei ole tegelikult nii tõhus, nagu nõuandjad näivad arvavat. Seetõttu vaadakem pigem seda, kuidas me tegelikult tõenäoliselt oma sõprussuhte lõpetaksime, ning üritagem siis seda tegevusmudelit tõhusamaks muuta.

Põhjuste määratlemine

Hakatuseks koosta iseenda jaoks nimekiri konkreetsetest põhjustest, mille tõttu tahad sõprust lõpetada. Mida vettpidavamad need põhjused on ehk mida raskem on neile vastu vaielda, seda parem on sinu seis. Sõnasta need põhjused isiklikust vaatepunktist, nii et nende lähtekohaks oleks sina ise, mitte sõber. Nii kaitsed alati iseenda huve ning kui räägid teisele, miks sa tahad sõprust lõpetada, siis ei ründa sa sellega teda või tema iseloomu, olenemata sellest, kas need on tegelikud põhjused või mitte.

Ära algata suhtlust

See on kõige tähtsam. Ükskõik, mida sa kõigepealt teed, ära algata suhtlust ühelgi viisil, ei telefoni, sõnumi, e-kirja, suhtlusportaalide vms kaudu. Kutsed ja muud liiki kontaktid annavad teisele inimesele alusetult julgustust, saates talle täiesti vale sõnumi, kui su eesmärk on sõprussuhet lõpetada.

Lükka tagasi tema kutsed

Kui tahad lõpetada sõprust töökaaslasega, proovi keelduda kutsetest koos lõunat süüa, ning kui see inimene pakub, et võib sinu eest midagi ära tuua, siis keeldu ka sellest. Sama kehtib ka koos üritustel käimise kohta. Lükka sellised pakkumised otsesõnu ja kindlalt tagasi ilma põhjalike selgitusteta.

Lähiperspektiivis võib sul seetõttu käimata jääda mõnel üritusel, kuhu oleksid tahtnud minna, kuid antud hetkel tuleb see ohver tuua sõpruse lõpetamise ja õige sõnumi edastamise nimel. Pea meeles, et see sõprussuhe sulle enam huvi ei paku.

Vasta teise poole kontaktiüritustele viivitusega

Kui sa talle üldse vastad, siis aitab sinu sõnumit väga hästi rõhutada ka selgelt hilinenud vastus. See näitab, et antud sõprus sinu jaoks enam ei toimi ning sa oled valmis laskma sellel hääbuda.

Muidugi teatud asjaoludel ei ole võimalik vastamist vältida ning neil juhtudel on kõige sobivam kasutada leigeid või loide vastuseid. Need näitavad, et selle isiku tähtsus sinu jaoks on vähenenud, mis on just täpselt õige signaal sõpruse lõpetamiseks, isegi kui see on alateadlik.

Hoia pidevalt distantsi

See on eriti oluline, kui te kuulute samasse tutvusringkonda ja puutute seetõttu vältimatult üksteisega kokku. Sellistel juhtudel hoia nii füüsilist kui emotsionaalset distantsi – vestle lühidalt ning räägi neis lühikestes vestlustes võimalikult vähe enda kohta.

Selleks võid kasutada lühikesi, poolikuid vastuseid, mis ei ole veel liiga ebaviisakad. Peale selle väldi teisele liiga lähedale istumist, nii et te ei saaks pikalt vestlema jääda ning ära anna kehakeelega kutsuvaid signaale. See ei tähenda, et pead talle selja keerama, vaid lihtsalt sa pöörad oma füüsilise tähelepanu teiste inimeste poole. Edukaks sõpruse lõpetamiseks pead talle selgeks tegema, et sa ei taha temaga enam tegemist teha, säästes samal ajal tema tundeid ja väärikust.

Vähenda avalikult tema tähtsust sinu jaoks

Ära alanda teda, kuid püüa talle selgeks teha, et tema kuulumine sinu tutvusringkonda ei ole enam oluline. Ära kutsu teda sündmustele, kuhu ta muidu oleks kutsutud, ning kui keegi siiski ta kohale kutsub, siis näita selgelt, et temaga vestlemine pole sinu prioriteet.

Alanda tema staatust suhtlusportaalides nagu MySpace või Facebook. See võib seisneda sinu profiilile ligipääsu piiramises või tema sõnumitele või sinu avalehele pandud postitustele vastamata jätmises.

Kuigi sul võib olla selline kiusatus, ei soovita me siiski kogu tutvusringkonda enda poole üle meelitada. Selle sõpruse lõpetamine on sinu otsus; sinul on probleem, mitte sinu sõpruskonnal. Pole mingit vajadust kedagi teist sellesse kaasa tõmmata ning see näitaks ainult halba maitset.

 

Kibedad lõpud

Meestena oleme juba pikka aega sedasorti asju teinud: me käitume teatud viisil, mis aja jooksul paneb inimesi meiega suhteid lõpetama. Pole mingit põhjust, miks me ei võiks sama teha ka sõpradega, kelleta me kenasti hakkama saaksime. Ning tõsi on ka see, et enamik mehi saab taolistest signaalidest aru, sest nad on seda ise teinud ja tunnevad neid märke.

Kui siiski peaks tekkima mõni silmast silma vestluse olukord, ei ole ikkagi vaja muretseda. Sa oled ennast varustanud läbimõeldud põhjustega, nii et kui pead sõpruse lõpetamiseks need kõik ette laduma, võidki seda teha.

Related News: