5. veebruar 2014

Renault ja Nissan käivitavad uued koostööprojektid

Pilt:electricvehiclesresearch.com

Renault’ ja Nissani liit keskendub vähemalt 4,3 miljardi euro suuruse aastaeesmärgi saavutamiseks tihedamale integratsioonile neljas võtmevaldkonnas: uurimis- ja arendustegevus, tootmine ja logistika, ost ja inimressursid.

Kõigis neljas tegevusvaldkonnas läbiviidavad projektid keskenduvad liidu tegevuse tulemuste parandamisele ja täielikult võimendavale mastaabisäästule. 

Renault’-Nissani liit käivitab tulemuslikkuse parandamiseks ja 2016. aastaks vähemalt 4,3 miljardi euro suuruse aastaeesmärgi saavutamiseks konvergentsprojektid neljas võtmevaldkonnas.

„Renault’ ja Nissani partnerlus tugineb põhiliselt vastastikusele lugupidamisele ja suhtumisele, mille kohaselt kõik vastastikku kasu toovad projektid viivad kiiresti edasi,“ ütles Renault’-Nissani president ja tegevjuht Carlos Ghosn. „Uute konvergentsprojektidega jätkame samal teel ning samade lugupidamise ja läbipaistvuse põhimõtete alusel kiirendatud tempos,“ lisas Ghosn.

Neli uuritavat valdkonda 

Konvergentsprojektid käivitatakse neljas valdkonnas.

 

  • Ost: Renault’ ja Nissani müügiorganisatsioon on olnud olulisel määral ühendatud juba enam kui kümme aastat. Täiendavad konvergentsprojektid uurimis- ja arendustöö ning tootmise valdkonnas töötatakse välja uue sünergia taganttõukamiseks ja ettevõtetele ning nende ülemaailmsetele hankijatele – sealhulgas Prantsusmaal, Jaapanis ja olulisematel kasvuturgudel – suurema mastaabisäästu tagamiseks. Ostuvaldkonna konvergentsprojekti juhiks on Renault’-Nissani ostuorganisatsiooni tegevdirektor Christian Vandenhende.
  • Uurimis- ja arendusvaldkond: Renault ja Nissan uurivad, kuidas jaotada uurimistegevust ja uue põlvkonna tehnoloogiaid ressursside laiemaks jagamiseks. Uurimis- ja arendusvaldkonna uuring keskendub ka ühiste platvormide kiirendamisele, ühise jõuseadmestrateegia määratlemisele ja tarvituselevõtmisele ning katsetuspaikade globaalsele optimeerimisele. Uurimis- ja arendusvaldkonna konvergentsprojekti juhiks on Renault’-Nissani liidu ühiste platvormide ja osade direktor Tsuyoshi Yamaguchi.
  • Tootmine ja logistika: projektid keskenduvad sellele, kuidas parandada tehaste tulemuslikkust aktiivsema võrdleva analüüsi kaudu. Meeskonnad vaatavad ka, kuidas vähendada kapitalikulusid standardiseerimise, tootlikkuse parema ärakasutamise ja logistika tõhususe kaudu. Tootmise ja logistika konvergentsprojekti juht on Nissani sõidukitootmistehnoloogia asepresident Shouhei Kimura.
  • Inimressursid: Renault’ ja Nissani meeskonnad uurivad kogu liidu lõikes ühiste personaliprotsesside arengut. Ettevõtted käivitavad projekti ühise „talendijuhtimispoliitka“ loomiseks, mida kasutatakse nii ettevõtete kodumaal kui ka globaalse tegevuse puhul. Inimressursside konvergentsprojekti juhiks on Marie-Françoise Damesin, Renault’ täitevasepresident inimressursside alal.

Konvergentsprojekte plaanitakse asjakohastele töötajate esindajatele ja ettevõtte otsustavatele organitele tutvustada Renault’ puhul Prantsusmaal ja Nissani puhul Jaapanis, projektide rakendamine kavatsetakse kinnitada 2014. aasta esimese kvartali lõpuks.

15 aastat koos tugevamad

Renault ja Nissan moodustavad autotööstuse kõige pikaajalisema ning tootlikuma kultuurideülese partnerluse. Ettevõtted ühendasid jõud 1999. aastal. Pärast ühinemist on ettevõtted oma tegevuse koondanud infotehnoloogia-, logistika-, tolli- ja kaubandus- ning ostuvaldkonnas. 
Liit on loomise järel oluliselt laienenud ja on nüüd mahu poolest maailma suuruselt neljas autokontsern. Liit hõlmab partnerlusi ja ühisettevõtteid, mille hulgas on Daimler, Mitsubishi, AVTOVAZ, Ashok Leyland ja Dongfeng.