18. märts 2014

Sõprus tagab tervise

Sõbrad

Pilt:activityeventdays.co.uk

Lisaks sportimisele ja suitsetamisest hoidumisele on hea tervise olemasoluks vaja ka palju häid sõpru.

Uuringu tulemustest selgus, et palju häid kontakte omanud inimesed surid vaadeldud ajavahemiku jooksul kaks korda väiksema tõenäosusega. Heade sõprade ja suhete mitte omamine oli mõju poolest võrreldav suitsetamisega. Aktiivne sportimine oli aga kaks korda vähem oluline kui sõprade omamine, kirjutas LiveScience.

„Meie uurimus näitab väga selgelt, et heade suhete olulisust tuleb suremuse vähendamisel senisest enam rõhutada,“ ütles Julianne Holt-Lunstad Brigham Youngi ülikoolist.

Teadlased analüüsisid 148 uuringu tulemusi, mille käigus oli vaadeldud kokku 308 000 inimest keskmiselt seitsme ja poole aasta jooksul. Sotsiaalsete võrgustike tugevust hinnati mitmel erineval viisil. Mõned uuringud keskendusid ainult sõprade hulgale, osad aga vaid sellele, kas uuritav oli abielus või mitte. Mõnede uuringute käigus uuriti inimestelt, kas nad tundsid, et sõbrad on nende jaoks vajadusel olemas. Oli ka uuringuid, kus tehti kindlaks, mil määral on uuritav sotsiaalsesse võrgustikku integreeritud.

Teadlased leidsid, et sõltumata uuritava soost, vanusest, tervisest ja surmapõhjusest on heade suhete omamine suremuse vähendamisel väga olulise tähtsusega.

Miks on sõbrad nii olulised? Holt-Lunstadi arvates võib seletus suurel määral seisneda selles, et sõbrad aitavad meil stressiga hakkama saada. „Kui me teame, et meie jaoks on olemas keegi, kellega oma muresid jagada, siis usume tugevamini, et suudame raskused ületada ning saame seetõttu elu kergemalt võtta,“ ütles Holt-Lunstad.

Samuti on sõpradel positiivne (aga ka negatiivne) mõju inimeste tervisekäitumisele. Harjumused, nagu sportimine või tervislik toitumine, kipuvad sotsiaalsetes võrgustikes levima.