By: Rasmus Noormägi

19. november 2011

Suitsetamisest Hiinas

Suitsetav hiinlane

Pilt:thehindu.com

Arvatakse, et kolmandik kogu maailma suitsetajatest elab Hiina Rahvavabariigis.

Erinevate allikate andmetele tuginedes võib öelda, et Hiinas on suitsetajaid  300-350 miljonit. Hiina rahvaarv on umbes 1,3 miljardit. GATSi (Global Adult Tobacco Survey)andmetel suitsetavad kogu Hiina meestest natukene enam kui pooled (53%), naiste hulgas on osakaal kõigest 2,4%. Paraku saavad antud turul osaleda vaid väljavalitud.

Hiina tubakatööstust kontrollib täielikult riik läbi ametiasutuse nimega State Tobacco Monopoly Administration (STMA), mille alla kuulub tubakatootja China National Tobacco Corporation(CNTC), mille alla omakorda kuuluvad tubaka ning sigarettide tootmise ning turustamisega tegelevad ettevõtted ja asutused erinevates provintsides üle Hiina. Eelnimetatud kaks asutust vastutavad täielikult riigi tubakatööstuse eest ning langetavad otsuseid, mis puudutab igat võimalikku valdkonda, mis on seotud tubakasektoriga: personaliküsimused, finants, kinnisvara, tooted, pakkumine, turustamine, sise- ja väliskaubandus jne. Antud süsteem pärineb 1980 aastate algusest ning annab tööd 510 000 inimesele, mis teeb CNTC-st riigi ühe suurima tööandja. CNTC on maailma suurim sigarettide tootja, valmistades aastas ligi 1,7 triljonit sigaretti 900 erineva toote all. WHO andmetel toodavad neli tuntumat tubakatootjat (Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco ning Imperial) umbkaudu 52-53% maailma sigarettidest, suure osa ülejäänust, 47-48%, toodab CNTC üksinda.

2001. aastal sai Hiina WTO liikmeks, kuid sellegipoolest valitseb tubakaturul jätkuvalt monopol, mistõttu välismaistel sigaretitootjal on seal vaid marginaalne roll. Euromonitori andmetel kontrollis CNTC 2010. aastal Hiina sigarettide turust 97,9%. British American Tobacco, Philip Morris ning Japan Tobacco omasid kõik koos kokku 1% Hiina turust. Nimetatud ettevõtted aga oma aastaaruannetes Hiina turgu üldse ei mainigi, välja arvatud globaalse turu jaotuse juures, kus on märge „Global markets excluding China“ („globaalne turg välja arvatud Hiina“). Küll sõlmis maailma suuruselt teine tubakatootja Philip Morris 2008. aastal CNTC-ga lepingu, mille kohaselt võivad hiinlased toota Marlboro sigarette kahes tehases.

STMA andmetel kasvas Hiinas tubakatööstus aastatel 2006-2010 keskmiselt 19% aastas. Eelmisel aastal tõusis tööstuse kasum 15% 95 miljardi USA dollarini, millest umbes 80% ehk 75 miljardit USA dollarit läksid riigikassase maksudena. 1980. aastatel, kui otsustati monopol luua, andis tubakatööstus Hiina riigi tuludest kümnendiku, tänaseks on tubaka osakaal langenud 6-7% juurde. TobaccoChina Online’i andmetel on Hiina suurimas tubakatootmisega tegelevas Yunnani provintsis tubakaga seotud maksutulude osakaal kogu provintsi maksutuludest rohkem kui 45%. Samal ajal on provintsi viiest peamisest surmapõhjusest neli tingitud või mõjutatud suitsetamisest.

Bloombergi andmetel on tubakatootjate populaarseimateks sponsorluse objektideks koolid ja raamatukogud. Erasektori poolt rahastatava tubakavastaste ühingute sõnul on koolide väravatel plakatid hüüdlausetega nagu „Geeniused tulevad läbi raske töö – tubakas aitab sul saada talendikaks“. Lisaks on tubakatootmisega tegelevate provintside koolid sponsoreeritud kohalike sigaretivalmistajate poolt. Üks esimesi asju, mis algkooli õpilastele paraku selgeks saab, on fakt, et nende haridus on suuresti võimalik tänu tubakale ja suitsetajatele. Xinhua uudiste agentuuri andmetel toetavad tubakatootjad rohkem kui 100 erinevat algkooli üle maa. Mõni kool, nagu Sichuan Tobacco Hope Primary School, on saanud oma nime koguni tubakatootja järgi (Sichuan Tobacco). Eraalgatusel loodud ühingu China Tobacco Control Association hinnangul ei ole Hiina 800 kõrgkoolist enamus (98%) midagi ette võtnud suitsetamise vastu võitlemiseks. Sama ühingu poolt läbiviidud uuringust selgus, et 2000 küsitlusele vastanud inimesest 7% olid tubakatootjatest heal arvamusel tänu tubakatootjate sponsorlustele ja heategevusele. 18% uuringul osalenutest langetaksid tubakatoote valimisel otsuse just sigaretibrändi sponsorlust ja heategevust silmas pidades.

Käesoleva aasta mais võeti Hiinas vastu seadus, millega keelati avalikes kohtades suitsetamine. Tubakavastaste sõnul on karistused seaduse rikkumiste eest samas liiga kerged ning teavitustöö suitsetamise kahjulikkuse osas valitsuse poolt puudulik. Eksisteerib ka huvide konflikt: STMA kui Hiina tubakaturu reguleerija kehtestab suitsetamise ja tubakatoodetega seotud piiranguid ning samal ajal kuulub STMA alla maailma suurim tubakatootja, China National Tobacco Corporation.

Kuigi Hiinas on keelatud tubakatoodete otsene reklaam raadios, televisioonis ja ajalehtedes, ei ole olulisi piiranguid müügi ja sponsorluse osas. Ka on tubakatoodetel suitsetamise kahjulikkuse eest teavitavate tekstidega seotud regulatsioonid võrreldes Euroopa Liidus kehtivatega suhteliselt leebed. TobaccoChina Online’i andmetel peab alates järgmise aasta aprillist Hiinas toodetud ja müüdavatel tubakatoodete pakenditel olema senisest kaks korda suurem kiri, mis teataks suitsetamise ohtude eest. Praegu peab kirja kõrgus olema vähemalt 2 mm, 2012. aprillist vähemalt 4 mm.

Teadlikkus suitsetamise kahjulikkusest on Hiinas võrreldes Euroopa Liiduga küllaltki madal. WHO andmetel usuvad alla veerandi hiinlastest, et suitsetamine võib põhjustada südame-veresoonkonna haigusi või muid tõsiseid tervisehädasid. Erinevus suitsetajate ja mitte-suitsetajate vastuste vahel on seejuures minimaalne, vaid paar protsenti. Suitsetamisest loobumisest on mõelnud Hiinas alla viiendiku suitsetajatest ning tervishoiuteenuste pakkujate poolt on soovitatud suitsetamisest loobumist kolmandikule hiinlastest, kes suitsetavad.

Maailmapanga rapordi andmetel võiks Hiina lisada oma  SKPle järgmise 30 aasta jooksul, s.t. aastaks 2040, hinnanguliselt 10,7 triljonit USA dollarit (68% 2010. aasta SKPst). Seda juhul kui järgneva 30 aasta jooksul suudetakse aastas vähendada südame-veresoonkonna haigustest tingitud surmade arvu 1% võrra aastas. Kuid antud olukorras võib öelda, et igal asjal on kaks poolt.

Allikas: lhv.ee