3. juuli 2013

Üleriigiline politsei liiklusliin võttis juunis vastu 888 kõnet

Pilt:uuseesti.ee/

Juuni alguses üleriigiliselt käivitunud politsei liiklusliin 14 900 pakkus liiklusalaste küsimuste lahendamisel abi pea 900-le liiklejale.

Juunikuu andmetest nähtub, et kõige aktiivsemad helistajad asuvad Lõuna- ja Põhja-Eestis, kus napi kuu vältel helistasid lõunaeestlased liiklusliinile 534 korral ning põhjaeestlased 267 korral. Lääne- ja Ida-Eesti inimesed on esialgu jäänud helistamisaktiivsuse poolest pisut tagasihoidlikumaks. Nendest regioonidest laekus vastavalt 57 ja 30 kõnet. 

Aasta tagasi, mil politsei liiklusliini teeninduspiirkonnaks oli vaid Lõuna-Eesti, oli juunikuu statistika hoopis tagasihoidlikum - kokku teenindati 145 kõnet, millest suurima osa moodustasid parkimisprobleemid. Möödunud aasta juunikuu statistikast nähtub, et liiklusliini teavitati viiel korral joobes juhtidest ning 27 korral liiklusmärgi nõuete rikkumisest. Ka sel aastal on liiklejate tähelepanekud jäänud valdavalt sarnasteks. Suurimat kontrasti on aga andnud liiklusliinile laekunud kõnede arv, milles teatatakse joobekahtlusega juhist. Ainuüksi juunis sai liiklusliin suisa 41 kõnet võimaliku roolijoodiku kohta. Rikkumised, mille pärast väga palju helistatakse, puudutavad ka ohtlikke manöövreid, liiklusmärgi nõuete rikkumisi ja kiiruse ületamisi.

Lisaks sellele, et liiklusliin muutus juunikuust üleriigiliseks, omandas liiklusliin ka rahvusvahelise mõõtme, mil Soomes töötavad Eesti ehitajad teatasid liiklusliinile Eesti registrimärgiga sõidukist, mis asus ehitusele ohtlikult lähedal ja oleks võinud viga saada. Mure sai kiirelt lahendatud ning õnnelik autoomanik ei olnud tänusõnadega kitsi.

Üleriigilisele liiklusliinile numbril 14 900 oodatakse iga päev kell 7.00-19.00 teateid kergematest liiklusrikkumistest, mis ei nõua politsei operatiivset sekkumist.