17. veebruar 2011

Vabariigi aastapäeva paraad toimub Tallinnas!

Vabariigi aastapäeva paraad

Pilt:Internet

Kaitsevägi tähistab Eesti Vabariigi 93. aastapäeva paraadiga Tallinnas Vabaduse väljakul neljapäeval, 24. veebruaril, kell 11.

Kaitseväe paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots ja võtab vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Paraadi rivistab Maaväe ülem kolonel Indrek Sirel.

Paraadiks rivistub Vabaduse väljakule üheksa kompaniid, kuus patareid ja kolm rühma kaitseväelasi, kaitseliitlasi ning Sisekaitseakadeemia kadette, keda saadavad paraadil kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti orkestrid.

Selle aasta paraad erineb mõnevõrra eelmistest Vabaduse väljakul Eesti riigi sünnipäeva auks peetud paraadidest. Paraadil osalejad marsivad Vabaduse väljakult edasi mööda Pärnu maanteed Viru ringteeni, mis teeb paraadi marsruudi varasemast pikemaks ja pealtvaatajatele paremini vaadeldavaks.

Paraadil marsivad jalgsi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli, Staabi- ja Sidepataljoni, Vahipataljoni, Kuperjanovi jalaväepataljoni, Viru jalaväepataljoni ja Mereväe üksused. Kaitseliit paneb välja üksuse Harju malevast. Sisekaitsejõudusid esindavad Sisekaitseakadeemia kadetid.

Motoriseeritud paraadmarsil sõidab Scoutspataljoni jalaväekompanii PASI-soomukitel. Suurtükiväepataljon on kohal 122-mm ja 155-mm haubitsate patareidega, Õhutõrjepataljon 23-mm õhutõrjekahurite patareiga ja õhutõrjeraketisüsteemi Mistral patareiga, kaitseliitlased Tallinna malevast 81-mm miinipildujapatareiga ja 90 mm tankitõrjekahuritega ning Kuperjanovi jalaväepataljon 120-mm miinipildujate patareiga ja Viru jalaväepataljon tankitõrjeraketisüsteemidega Mapats ja Milan.

Üksuste rivistamine algab Vabaduse väljakul kell 10.15.

Pärast paraadi on kõigile huvilistele vaatamiseks välja pandud kaitseväe relvastus ja tehnika, teiste hulgas ka eelmise aasta lõpus kaitseväe kasutusse saabunud soomuk Sisu XA-188.

Paraadil osalevad üksused saabuvad Tallinna 23. veebruaril.