By: genomics.ee

31. jaanuar 2013

Vanade meeste haiged lapsed

Pilt:sunderland.co.uk

Uuringud näitavad, et tõenäosusele saada psüühikahäirega last kasvab isa vanuse kasvades.

Süüdi võivad olla mehe vananedes sugurakkudesse kogunevad mutatsioonid, vahendab hiljutisi uuringuid genomics.ee.

Üldtuntud on ema vanuse seos kromosoomihäiretega – üle 45-aastastel naistel on tõenäosus saada Downi sündroomiga last mitukümmend korda suurem kui 25-aastastel. Seevastu geneetiliste rikete seosele isa vanusega nii suurt tähelepanu ei ole pööratud, ometi on neid seoseid leitud terve hulga haigustega (1).

Viimase aastate uurimustest järeldub, et vanematel meestel on märgatavalt suurem tõenäosus saada autistlikke järeltulijaid. Samuti on vanade isade lastel kõrgenenud risk sattuda hiljem bipolaarse häire või skisofreenia küüsi. Aastal 2006 ilmunud uurimus näitas, et üle 40-aastastel meestel on ligi viis korda rohkem autistidest lapsi kui alla 30-aastastel. Äsjane uurimus (2) näitas sarnast seost bipolaarse häirega, kuigi vastav erinevus oli väiksem - umbes kaks korda.

Oletatakse, et sellise seose taga võib olla sugurakkudes toimuvate mutatsioonide kuhjumine mehe vananedes. Seda hüpoteesi toetavad geeniuuringud, mis näitavad oluliselt tõusnud mutatsioonide taset sporaadilise ehk mitteperekondliku päritoluga autismi, bipolaarse haiguse ja skisofreenia patsientidel.

Teadlased manitsevad järelduste tegemisel siiski ettevaatlikkusele, kuna teoreetiliselt võib põhjus olla ka muus: näiteks võivad hilises eas lapsi saavatel meestel olla lihtsalt sellised geenid, mis annavad nende lastel soodumuse psüühikahäirete tekkimiseks.